Norint suprasti elektronikos sąvoką, reikia paprasčiausiai suprasti, kas yra elektra. Elektrą galima apibrėžti kaip elektros krūvio srautą, elektronų judėjimą. Elektronai sukuria krūvį, kurį galima panaudoti darbui atlikti. Elektrinė lemputė užsidega, kai ji panaudoja elektronų judėjimą. Kiti elektros prietaisai veikia naudodami tą pačią jėgą – elektronų judėjimą.

Keletas dalykų, kuriuos turėtumėte žinoti apie elektrą

Štai kelios pagrindinės sąvokos, susijusios su elektros ir elektronikos supratimu:

Elektros krūvis – tai medžiagos vieneto savybė, atskleidžianti, kiek protonų skaičius yra didesnis arba mažesnis už elektronų skaičių. Elektros krūvis būna teigiamas arba neigiamas. Panašūs krūviai vienas kitą atstumia, o nepanašūs – traukia. Neigiamai įkrautas objektas turi elektronų perteklių, kitu atveju jis yra arba neįkrautas, arba teigiamai įkrautas. Tarptautinis standartinis (SI) elektros krūvio matavimo vienetas yra kulonas (C), o elektrotechnikoje – ampervalandė (Ah).
Įtampa – dar vadinama elektriniu slėgiu, elektrine įtampa arba elektriniu potencialų skirtumu, įtampa yra elektrinės potencinės energijos skirtumo tarp dviejų taškų, tenkančio vienam elektros krūvio vienetui, rodiklis. Ją gali sukelti elektros srovė, tekanti per magnetinį lauką, statinį elektrinį lauką, kintantį laike magnetinį lauką arba bet kurio iš šių trijų laukų derinį. Voltmetras matuoja įtampą tarp dviejų sistemos taškų.
Srovė – tai elektros krūvio judėjimas. Elektros grandinėje laidu judantys elektronai perneša krūvį. Elektros srovę taip pat gali pernešti elektrolite esantys jonai, o plazmoje – ir elektronai, ir jonai. Ampermetras – prietaisas, kuriuo matuojama elektros srovė. Elektros srovė sukuria šviesą kaitrinėje lemputėje dėl Džaulio kaitinimo. Ji taip pat sukuria magnetinius laukus varikliuose, generatoriuose ir induktoriuose.
Varža – tai elektrinis dydis, rodantis, kaip prietaisas mažina juo tekančią elektros srovę. Jis matuojamas omais. Atvirkštinis varžos rodiklis yra laidumas, kuris rodo, kaip lengvai teka elektros srovė, dažna naudojama paslauga varžų matavimai.
Omo dėsnis teigia, kad srovės, tekančios laidininku tarp dviejų taškų, yra tiesiogiai proporcingos įtampai dviejuose taškuose. Omo dėsnis nusako potencialų skirtumo, srovės ir varžos ryšį. Suprasdami Omo dėsnį, galime suprasti, kaip veikia elektra.

By Domas